Preview Mode Links will not work in preview mode

May 25, 2022

Fyra av fem sparar till sina barn. Samtidigt undrar många över hur man ska tänka. Ska sparandet vara i eget eller barnens namn? Vilken sparform är bäst? Och hur mycket av sparkapitalet ska investeras på börsen? Det och mycket mer när Susanne och Américo pratar barnsparande.

Och kom ihåg. Att investera i fonder...


May 13, 2022

Hur uppnår ni en jämställd ekonomi i er parrelation? Varför är det viktigt att bygga upp ett eget "power-kapital"? Och varför tycker Américo om att skapa stel stämning på parmiddagar? 

Dessutom berättar Isabelle om hur man kan göra för att investera i jämställdhet. 

Och kom ihåg. Att investera i fonder...