Preview Mode Links will not work in preview mode

Pengarna & Livet


Feb 28, 2020

Varför fattar smarta människor osmarta beslut? Américo och Kristin tittar närmre på de fem viktigaste kognitiva missarna som påverkar ditt sparande och dina investeringsbeslut.