Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 24, 2023

I dagens avsnitt tar vi tempen på hur jämställt ägandet är idag. Siffror visar att bara 30 procent av de som äger företag är kvinnor. Varför är det så? Vilken roll spelar privatekonomin i detta? Och vad kan göras för att förändra situationen? Med i studion är Emma Knaggård Wendt, generalsektreterare på tankesmedjan Ownershift som nyligen släppt sin årliga rapport om kvinnors ägande. 

Läs Ownershifts rapport här

Läs mer om SEB:s arbete för ett jämställt entreprenörskap