Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 7, 2019

Vad är skillnaden mellan en soloprenör och en entreprenör? Hur kan man hjälpa soloprenör att minska den administrativa bördan för att kunna fokusera mer på det innovativa? Pengar & Livet träffar Christoffer Malmer, chef för soloprenör-fokuserade startup-projektet SEBx.