Preview Mode Links will not work in preview mode

May 13, 2022

Hur uppnår ni en jämställd ekonomi i er parrelation? Varför är det viktigt att bygga upp ett eget "power-kapital"? Och varför tycker Américo om att skapa stel stämning på parmiddagar? 

Dessutom berättar Isabelle om hur man kan göra för att investera i jämställdhet. 

Och kom ihåg. Att investera i fonder och aktier innebär en risk. Du kanske inte får tillbaka dina insatta pengar.