Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 5, 2021

Américo är nyfiken på vad som väntar den nytillträdda president i USA - vad vill Joe Biden fixa de 100 första dagarna? USA-experten Elisabet Kopelman (!) gästar och analyserar Joe Bidens viktigaste utmaningar.