Preview Mode Links will not work in preview mode

May 26, 2023

Brist på rent vatten och sanitet är en enorm utmaning. Dessutom finns en stor efterfrågan på smart infrastruktur för att kunna rengöra och återanvända vatten. Men hur hänger det ihop med investeringar? I dagens avsnitt får programledare Paulina Modlitba sällskap i studion av Anne Kästner, Sustainable finance specialist och Jessica Mattsson, Sustainable finance analyst som är experter inom just vatteninvesteringar. 

Kom ihåg! Att köpa fonder och aktier innebär en risk. Du kanske inte får tillbaka insatt kapital.