Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 10, 2022

Vad innebär det att investera hållbart? Är det lönsamt? Och på vilket sätt kan dina investeringar förändra världen? Med i studion för att reda ut dessa frågor är Gabriel Lundström, Head of ESG Investments på SEBs pensionsbolag. 

Att investera i fonder innebär en risk.