Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 30, 2019

Américo och Kristin samtalar den här gången med Johanna Kajson som är en av landets ledande experter på att planera och genomföra bröllop. Hon delar med sig av sina bästa tips om hur du får det perfekta bröllopet. Inte minst handlar det om att prioritera och ha bra checklistor.