Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 14, 2022

Hur sparar svenskarna? Och framförallt den unga generationen? I dagens avsnitt diskuteras ungas sparvanor, varför de sparar som de gör och vad som går att lära av deras sparvanor. 

Gäst är Amie Berglund, Privatekonomisk analytiker på SEB, och ansvarig för undersökningen Sparkollen.