Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 29, 2021

Fondförvaltarna Mirella Zetoun och Sofia Wärmlöf Helmrich gästar podden för att ge en inblick i hur det går till att förvalta en mörkgrön fond. Vilka bolag får vara med och vilka är kraven som ställs? Dessutom: en spaning från höstens rapportperiod.

Och kom ihåg. Att investera i fonder och aktier innebär en risk. Du kanske inte får tillbaka dina pengar.