Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 22, 2022

Veckans gäst är Markus Hökfelt från SEB Greentech VC. I avsnittet berättar han om deras strategi när det kommer till att investera i bolag inom grön teknologi. Hur gör man? Vilka utmaningar finns? Och hur tacklar bolag i branschen den rådande börssvackan?  

Att investera i fonder och aktier innebär en risk.