Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 23, 2024

Hur stor vill du att din framtidslön ska vara? Idag pratar Amier Berglund, privatekonomisk analytiker, och Américo Fernández, privatekonom, om pension. I avsnittet ges konkreta tips om hur du kan tänka kring ditt pensionssparande, vilka sparformer som finns och hur du kan undvika de vanligaste pensionsfällorna. 

Läs mer pensionssparande här (seb.se)

Investeringar innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.