Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 2, 2022

Américo Fernández och Susanne Eliasson gör ett bokslut över det ekonomiska läget 2022 och blickar fram mot 2023. De diksuterar bland annat räntan, hur de ser på utvecklingen för bostadspriserna och var inflationen tar vägen. 

Här kan du läsa fler aktuella analyser av den ekonomiska utvecklingen: https://seb.se/privat/ekonominyheter