Preview Mode Links will not work in preview mode

May 31, 2019

Lyssnarnas frågor från första avsnittet av Pengarna & Livet kokade ned till fem ekonomiska fällor man kan undvika. Fälla fem är speciellt intressant. Liksom veckans siffra - som är 70. 


May 12, 2019

I premiäravsnittet av Pengarna & Livet får du koll på vilka Kristin och Américo är, tips på hur du kan tänka kring ditt sparande och hur du kommer igång. Samt får redan på vad veckans siffra (16) står för.