Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 1, 2021

Américo och Susanne djupdyker i FIRE-rörelsen, Financial Independence, Retire Early, som handlar om att bygga ett stort sparkapital för att kunna dra ner på jobbandet. För vem är det möjligt och hur mycket sparpengar krävs? Dessutom: Veckans börskoll med SEB:s aktiestrateg Esbjörn Lundevall.

[Och kom ihåg. Att investera i fonder och aktier innebär en risk. Du kanske inte får tillbaka dina pengar.]