Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 6, 2021

Hur är det att ha företagsobligationer i sin portfölj och för vem passar det? Américo och Kristin träffar förvaltarexperten Xuli Qian som varje dag håller koll på ränteläget och fundamentala analyser.

Och kom ihåg. Att investera i fonder innebär en risk. Du kanske inte får tillbaka dina pengar.