Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 29, 2023

Hur ser investeringsklimatet ut just nu? Placeringsstrateg Johan Hagbarth gästar podden för att prata om SEB:s senaste Investment Outlook. Det blir diskussioner om läget på världens börser och hur investeringsklimatet påverkas av inflation, arbetsmarknad och den svaga kronan. 

Investeringar i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. 

Läs mer om Investment Outlook (seb.se)