Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 31, 2020

I dagens avsnitt diskuterar Américo och Kristin hur teknikutvecklingen påverkar vårt sätt att spara, investera och sköta vår privatekonomi. Det tillsammans med SEB-kollegan Patrik Åhrén.