Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 1, 2022

Varför påverkar omvärldshändelser din plånbok? Och hur? Det vet Jens Magnusson, chefsekonom på SEB, vars jobb är att göra krångliga ekonomiska samband begripliga. Dessutom avslöjar Jens sin investeringsstrategi.