Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 13, 2019

I senaste avsnittet pratar Kristin och Américo om varför vi har ojämställda pensioner i Sverige och hur man kan kompensera när den ekonomiska jämställdheten uteblir.