Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 15, 2021

Hur vet man om en fond verkligen är hållbar? Vad är skillnaden mellan ljus- och mörkgröna fonder? Och är hållbarhetsfonder dyrare eller billigare än andra fonder? I dagens avsnitt diskuterar Américo Fernández detta tillsammans med sin nya podd-partner Isabelle Tibbelin.

[Och kom ihåg. Att investera i fonder och aktier innebär en risk. Du kanske inte får tillbaka dina pengar.]