Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 16, 2022

En tuff ekonomisk höst väntar hushållen. I år betalar en tvåbarnsfamilj 80 000 kronor mer jämfört med förra året. Det som driver upp kostnaderna är högre räntor samt stigande priser på drivmedel och mat. I dagens avsnitt reder våra sparexperter Américo Fernández och Susanne Eliasson ut vad som hänt, vad du kan förvänta dig framöver och hur du kan hålla dina kostnader nere. 

Dessutom: Sverige kommer att få en ny regering, men hur stor blir skillnaden för din plånbok?