Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 23, 2023

I säsongens sista avsnitt har programledare Paulina Modlitba bjudit in SEB:s placeringsstrateg Roger Törnkvist. Han  delar sina bästa tips för vad du behöver för att komma igång med en investeringsportfölj, hur du ska tänka kring olika tillgångsslag och varför han tycker riskspridning är ditt sparandes...


Jun 9, 2023

Under 20 år har SEB frågat de svenska hushållen om deras syn på boprisutvecklingen. Svaren presenterass varje månad i Boprisindikatorn. Hur väl stämmer undersökningen överens med verklighetens prisökningar? Hur har bostadspriserna utvecklats ur ett historiskt perspektiv? Och vad händer med priserna i år?...