Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 24, 2023

I dagens avsnitt tar vi tempen på hur jämställt ägandet är idag. Siffror visar att bara 30 procent av de som äger företag är kvinnor. Varför är det så? Vilken roll spelar privatekonomin i detta? Och vad kan göras för att förändra situationen? Med i studion är Emma Knaggård Wendt, generalsektreterare på...


Mar 10, 2023

Megatrender påverkar stora delar av samhället – företagsamhet, ekonomi och hur vi lever som privatpersoner.  Trenderna skapar också möjligheter för dig som investerare. Men på vilket sätt? Och varför AI är den viktigaste megatrenden idag. Idag har vi med oss SEB:s chefsstrateg Johan Javeus som reder ut.