Preview Mode Links will not work in preview mode

May 25, 2022

Fyra av fem sparar till sina barn. Samtidigt undrar många över hur man ska tänka. Ska sparandet vara i eget eller barnens namn? Vilken sparform är bäst? Och hur mycket av sparkapitalet ska investeras på börsen? Det och mycket mer när Susanne och Américo pratar barnsparande.

Och kom ihåg. Att investera i fonder och aktier innebär en risk.